FindYourSpace ร่วมมือ Hipflat ใช้นวัตกรรมพัฒนาระบบ ช่วยเอเจนท์อสังหาฯเพิ่มยอดขาย

FindYourSpace เทคโนโลยีแพลตฟอร์มแบบครบวงจรสำหรับมืออาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์ ได้ประกาศการเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการกับ Hipflat เว็บไซต์สื่อกลางอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย โดยมุ่งหวังเพื่อช่วยพัฒนาการทำงานของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย โดยการร่วมมือกันในครั้งนี้เป็นการร่วมกันพัฒนาระบบการทำงานของนายหน้าและโบรคเกอร์อสังหาริมทรัพย์ให้ทำงานได้สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพโดยการนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน แพลตฟอร์ม FindYourSpace Pro ช่วยให้สามารถเข้าถึงรายการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเพิ่มหรือแก้ไขรายการได้แบบรวมศูนย์ โดยข้อมูลรายการจะถูกเผยแพร่สู่เว็บไซต์ของโบรคเกอร์ หรือนายหน้า และเว็บไซต์ Hipflat โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการรายการทีละเว็บไซต์ ทำให้สามารถมุ่งความสนใจไปที่ส่วนของการติดต่อลูกค้ามากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการปิดการขาย ทั้งนี้ FindYourSpace และ Hipflat ได้วางแผนร่วมกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้รองรับการใช้งานของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น เช่น การพัฒนาระบบจัดการลูกค้า (CRM) แบบรวมศูนย์ เพื่อรวบรวมการติดต่อของลูกค้าจากทุกช่องทาง เป็นต้น     “การเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของเราครั้งนี้ นับเป็นประโยชน์กับเราทั้งสองฝ่าย และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การยกระดับการทำงานของลูกค้าที่ใช้บริการจากทั้งสองบริษัท โดยเรามุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ เพื่อลดขั้นตอน … Read More

FindYourSpace Pro officially launched

FindYourSpace is officially out of beta, and have launched the FindYourSpace Pro platform providing a wide range of features and tools for real-estate professionals. Learn more about how the Pro platform can help your real-estate company improve their workflow and … Read More